Paul Verbraeken
Lezingen

Jan Blommaert

Jan Blommaert

Communicatie en Spin

Kritiek van een modebegrip

Vormen de media niet het zenuwstelsel van de kennismaatschappij? En worden politiek en democratie dan geen mediatiek spel? Beleid en crisisbeheer draaien steeds meer om ‘communicatie’. En, zo zegt Jan Blommaert in dit essay, om ‘spin’, om afgebogen communicatie, om misleidende communicatie. Het publieke debat wordt er volgens hem schraler door.