Paul Verbraeken
Lezingen

Karel Arnaut

Karel Arnaut

Ten Westen!

Activisme, migratie en subalterniteit in Ivoorkust

‘Ten Westen!’ is tegelijk een aanvalskreet en een vertreksignaal. ‘Ten Westen!’ verwijst naar een plaats waar men even massaal naartoe trekt als men er zich radicaal van afkeert. Ook is het Westen steeds meer een plaats die zijn migratiegeschiedenis tegengaat met toekomstbeelden van eigenheid en geworteldheid. Dat is zeker het geval mondiaal gezien, maar dat is eveneens van toepassing op Ivoorkust. Over die dubbele bewegingen en, vooral, over de mensen die daarin figureren, gaat dit boek. Gedurende de korte twintigste eeuw kende het zuiden van Ivoorkust migratiebewegingen die de omzetting van het regenwoud in koffie- en cacaoplantages van oost naar west op de voet volgden. Tot de economische frontier de buitengrens van Ivoorkust bereikte. Grondschaarste, economische onzekerheid en politieke concurrentie zijn enkele van de belangrijkste ingrediënten van een autochtonievertoog dat de laatste twee decennia in Ivoorkust opgeld heeft gemaakt en waarin het (mondiale) Westen symbool staat voor imperialisme, kolonialisme en economische en politieke machtshonger. Dit complexe verhaal van autochtonie en geopolitieke complottheorieën speelt zich af tegen een achtergrond van reële uitbuiting en aanhoudend imperialisme waartegen uiteindelijk weinig tot niets wordt ondernomen.

 

Karel Arnaut is antropoloog. Hij studeerde in Gent, Utrecht en Oxford en is verbonden aan de Vakgroep Afrikaanse Talen en Culturen en lid van de Conflict Research Group, beide aan de Universiteit Gent. De belangrijkste focus van zijn onderzoek betreft studenten- en jongerenbewegingen, maatschappelijke participatie en transformaties van de publieke ruimte in Ivoorkust (West-Afrika).