Paul Verbraeken
Lezingen

Eva Brems

Eva Brems

België gidsland:

Een haalbare utopie

In deze lezing bouwt Eva Brems vanuit haar academische expertise en haar ervaring als mensenrechtenactivist een politiek project op. De staatshervorming is niet het alfa en omega van de Belgische politiek. Hoe de staat ook georganiseerd is, belangrijker is de visie die deze uitdraagt. Eva Brems durft dromen van een België dat zijn complexen achter zich laat en een voortrekkersrol durft opnemen in een aantal fundamentele debatten. Eén van de thema's die aan bod komen is de internationale rol van België. Ooit was België voortrekker van de Europese eenmaking. Recenter werd België koploper in de strijd tegen ontoelaatbare wapens (antipersoonsmijnen, clustermunities wapens met verarmd uranium). Kan België zich profileren als promotor van het internationaal recht en de mensenrechten in de internationale relaties? Ook de mensenrechten in België krijgen een plaats, Eva Brems stelt vast dat er nog gaten zitten in de bescherming van de fundamentele rechten in ons land, en doet concrete voorstellen om deze te dichten.
Ten slotte neemt ze het diversiteitsbeleid onder de loep, in het bijzonder de emancipatie van vrouwen en van culturele en religieuze minderheden.

 

Eva Brems (°1969) is jurist en hoogleraar. Zij doceert 'Mensenrechten', 'Rechten Gender' en islam en Recht' aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent Eva was actief in verschillende mensenrechtenorganisaties zoals de Liga voor Mensenrechten. Advocaten zonder Grenzen, de Vlaamse Organisatie voor Mensenrechteneducatie en Amnesty International Vlaanderen' Sinds de federale verkiezingen van juni 2010 geeft ze een nieuwe vorm aan haar maatschappelijk engagement als volksvertegenwoordiger voor Groen!